tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

050549
Số khách trực tuyến 18
    LỊCH TRỰC BỘ MÔN  GIÁO DỤC THỂ CHẤT  
      Năm học 2018 - 2019    
     
Thứ Buổi Giờ Công việc Thực hiện GV Trực Ghi  Chú
Hai Sáng 7h30-11h Tiếp Sinh viên.       T. PHƯƠNG 0986.867.763
Tiếp nhận lưu trữ và thông báo đến Trưởng Bộ môn.
Chiều 13h30 – 17h00  Công việc khác do Trưởng Bộ môn phân công T. CHÍNH 0909.954.079

Vệ sinh bộ môn    
Ba Sáng 7h30-11h Tiếp Sinh viên.       T. SOL 0817.744.679
Tiếp nhận lưu trữ và thông báo đến Trưởng Bộ môn.
Chiều 13h30 – 17h00  Công việc khác do Trưởng Bộ môn phân công T. NĂNG 0939.039.132
Vệ sinh bộ môn    
Sáng 7h30-11h Tiếp Sinh viên.       T. NHà 0939.608.579
Tiếp nhận lưu trữ và thông báo đến Trưởng Bộ môn.
Chiều 13h30 – 17h00  Công việc khác do Trưởng Bộ môn phân công C. LOAN  0916.229.594
Vệ sinh bộ môn    
Năm Sáng 7h30-11h Tiếp Sinh viên.       T. NAM 0969.288.282
Tiếp nhận lưu trữ và thông báo đến Trưởng Bộ môn.
Chiều 13h30 – 17h00  Công việc khác do Trưởng Bộ môn phân công T. HẬU 0907.655.645
Vệ sinh bộ môn    
Sáu Sáng 7h30-11h Tiếp Sinh viên.       T. THÁI 0916.229.594
Tiếp nhận lưu trữ và thông báo đến Trưởng Bộ môn.
Chiều 13h30 – 17h00  Công việc khác do Trưởng Bộ môn phân công T. THÁI 0986.921.146
Vệ sinh bộ môn    
                 
             

TRƯỞNG BỘ MÔN

         (Đã ký) 

Trưởng Bộ môn: Trần Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 0918448140

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271