tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2020

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

012640
Số khách trực tuyến 3
    LỊCH TRỰC BỘ MÔN  GIÁO DỤC THỂ CHẤT  
      Năm học 2018 - 2019    
     
Thứ Buổi Giờ Công việc Thực hiện GV Trực Ghi  Chú
Hai Sáng 7h30-11h Tiếp Sinh viên.       T. PHƯƠNG 0986.867.763
Tiếp nhận lưu trữ và thông báo đến Trưởng Bộ môn.
Chiều 13h30 – 17h00  Công việc khác do Trưởng Bộ môn phân công T. CHÍNH 0909.954.079

Vệ sinh bộ môn    
Ba Sáng 7h30-11h Tiếp Sinh viên.       T. SOL 0817.744.679
Tiếp nhận lưu trữ và thông báo đến Trưởng Bộ môn.
Chiều 13h30 – 17h00  Công việc khác do Trưởng Bộ môn phân công T. NĂNG 0939.039.132
Vệ sinh bộ môn    
Sáng 7h30-11h Tiếp Sinh viên.       T. NHà 0939.608.579
Tiếp nhận lưu trữ và thông báo đến Trưởng Bộ môn.
Chiều 13h30 – 17h00  Công việc khác do Trưởng Bộ môn phân công C. LOAN  0916.229.594
Vệ sinh bộ môn    
Năm Sáng 7h30-11h Tiếp Sinh viên.       T. NAM 0969.288.282
Tiếp nhận lưu trữ và thông báo đến Trưởng Bộ môn.
Chiều 13h30 – 17h00  Công việc khác do Trưởng Bộ môn phân công T. HẬU 0907.655.645
Vệ sinh bộ môn    
Sáu Sáng 7h30-11h Tiếp Sinh viên.       T. THÁI 0916.229.594
Tiếp nhận lưu trữ và thông báo đến Trưởng Bộ môn.
Chiều 13h30 – 17h00  Công việc khác do Trưởng Bộ môn phân công T. THÁI 0986.921.146
Vệ sinh bộ môn    
                 
             

TRƯỞNG BỘ MÔN

         (Đã ký) 

Trưởng Bộ môn: Trần Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 0918448140

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271