tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

049935
Số khách trực tuyến 2

1. Tầm nhìn: Khoa sẽ trở thành địa chỉ nghiên cứu, đào tạo có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu trên các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Giáo dục Thể chất.

2. Sứ mệnh: Khoa triển khai giảng dạy khối kiến thức đại cương đáp ứng được nhu cầu của người học và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường; Khoa cũng sẽ tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng trên các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Giáo dục Thể chất

3.  Giá trị cốt lõi: Tận tâm – Minh bạch – Sáng tạo – Thân thiện

4. Phương châm hoạt động:Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng

5. Định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

      5.1 Về nguồn nhân lực: Trình độ đội ngũ giảng viên đạt chuẩn (100% giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó trên 30% giảng viên có trình độ tiến sỹ).

     5.2 Về chương trình đào tạo: Khoa triển khai ít nhất 03 chương trình đào tạo (CTĐT) đại học và 01 CTĐT thạc sỹ, trên 60% các CTĐT kiểm định. Khoa triển khai đa dạng các hình thức đào tạo như đào tạo liên thông, từ xa, VLVH, đào tạo hợp tác với doanh nghiệp.

    5.3 Về nghiên cứu khoa học: Mỗi năm triển khai ít nhất 02 đề tài NCKH và 100% giảng viên đều có công bố sản phẩm nghiên cứu khoa học, trong đó có ít nhất 01 công bố quốc tế.

   5.4 Về cơ sở vật chất – kỹ thuật: Cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học được trang bị đầy đủ theo hướng hiện đại; Đầu tư cơ sở vật chất phòng thí nghiệm nâng cao đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hình thành khu liên hợp TDTT đáp ứng nhu cầu giảng dạy và khai thác dịch vụ TDTT.

  5.5 Về công tác gắn kết với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và việc làm của sinh viên: Gắn kết, hợp tác ít nhất với 10 cơ quan, doanh nghiệp và nhà tuyển dụng. Đảm bảo trên 80% sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

   5.6 Về xúc tiến dự án: Triển khai ít nhhất 02 dự án hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước

  •  

                                                                                                                                                             TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                                     (đã ký)

     

                                                                                                                                                           TS. Nguyễn Văn SáuTRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271