tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2020

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

012640
Số khách trực tuyến 3

Tầm nhìn đến năm 2020:

3.

4.

5.

Khoa là địa chỉ đào tạo có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Cơ bản nhằm

góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho cộng động.

          Về đội ngũ nguồn nhân lực: Khoa tập trung nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, phấn đấu đến năm 2020 đội ngũ giảng viên của Khoa có 20% Tiến sỹ, 80% Thạc sỹ.

Về cơ sở vật chất – kỹ thuật: Đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo hướng hiện đại.

       Về chương trình đào tạo: Khoa sẽ triển khai khảo sát nhu cầu của xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa để xây dựng các chương trình đào tạo, phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 01 chương trình đào tạo bậc Đại học được kiểm định chất lượng.

          Về hoạt động khoa học và công nghệ: Triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ gắn với việc giảng dạy và phục vụ tốt cho cộng đồng; tập trung vào các định hướng nghiên cứu:

üĐặc tính của vật liệu bán dẫn, ứng dụng trong chế tạo các thiết bị điện tử diode, led, năng lượng mặt trời.

üĐộng cơ, hứng thú, khó khăn tâm lý trong học tập học tập của học sinh, sinh viên; Nghiên cứu kỹ năng học và tự học, kỹ năng sống cho học sinh; cho học sinh, sinh viên; Nghiên cứu về đo lường và đánh giá trong giáo dục…

üỨng dụng thống kê trong y học, trong kinh tế, xã hội; Nghiên cứu mô hình toán ứng dụng.

üSinh lý động vật; Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp – thủy sản; Nghiên cứu làm tiêu bản trên sinh vật.

üĐiều chế dược phẩm từ thực vật; các hoạt chất trong xử lý nước thải Thực nghiệm ly trích tinh dầu.

        Về hợp tác quốc tế: Khoa chủ động tìm kiếm các đối tácquốc tế để hợp tác và triển khai các dự án về khoa học và công nghệ. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhhất 01 dự án hợp tác quốc tế được triển khai tại trường hoặc các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271