tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

013623
Số khách trực tuyến 3

Thực hiện theo Quy định về quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ, chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu khoa học cần báo cáo kết quả nghiên cứu trong quá trình triển khai đề tài để chuyên gia, nhà khoa học cùng lĩnh vực nghiên cứu đóng góp và trao đổi về kết quả nghiên cứu trước khi tổ chức nghiệm thu đề tài. Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức Hội thảo khoa học “Chế tạo hạt Nano oxit sắt từ với lớp phủ Polymer có gắn Protein để ứng dụng trong chẩn đoán”.

         Thời gian: Bắt đầu lúc 10 giờ, ngày 29/11/2016 (Thứ 3).

         Địa điểm: Tại Văn phòng khoa, phòng B11.405, Khu 1 Đại học Trà Vinh.

         Khoa trân trọng kính mời Quý đại biểu đến tham dự Hội thảo, sự hiện diện của Quý đại biểu sẽ giúp chủ nhiệm đề tài hoàn thiện tốt hơn kết quả nghiên cứu của đề tài.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271