ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY

Lượt truy cập

011257
Số khách trực tuyến 13
 
Họ và Tên: Nguyễn Văn Sáu
Năm sinh: 10/10/1971
Mã cán bộ: T57-A1(15.111)-12675
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 09190112 29
Nơi làm việc: Khoa Khoa học cơ bản
 thituan
Họ và Tên: Thi Trần Anh Tuấn
Năm sinh: 5/1/1981
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-14233
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị/học hàm: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: +84984 91 92 63
Nơi làm việc: B11-405-Văn phòng Khoa Khoa học cơ bản
 Nguyễn Văn Sáu  Thi Trần Anh Tuấn
 Trưởng khoa Phó Trưởng khoa 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271